Pastatų rekonstrukcija

Renovacijos poveikio pastato vertei analizė

Renovacijos ekonominis efektas pasireiškia dviem aspektais. Tai tiesioginis investicijų atsipirkimas ir pastato (būsto) rinkos vertės pokytis.

Kadangi gyvenamųjų pastatų renovacija be ekonominių tikslų (mažinti kasmetines eksploatacijos išlaidas, didinti nekilnojamojo turto vertę) turi ir kitą uždavinį – gerinti gyventojų gyvenimo sąlygas, optimalių investicijų nustatymui reikalinga nagrinėti ne tik ekonominius aspektus. Ši renovacijos nauda sunkiau įvertinama ir išreiškiama piniginiais vienetais. Ją sąlygoja žmonių suinteresuotumo gerinti gyvenimo sąlygas ir finansinių galimybių santykis.

Read more…


Kodėl lėtai vyksta daugiabučių namų renovavimas?

Privatizuotuose ir buvusiuose kooperatiniuose butuose šiuo metu gyvena labai skirtingo finansinio pajėgumo, skirtingų poreikių ir požiūrio į perspektyvą gyventojai. Socialiai remtini gyventojai gauna kompensacijas, todėl išnyksta jų suinteresuotumas pastato renovacija. Didesnio finansinio pajėgumo gyventojai investavę į buto vidaus įrengimą dideles lėšas ir nesirūpina viso pastato efektyvumu ir būkle. Taip pat dalis gyventojų nemato perspektyvos ilgai gyventi senos statybos butuose ir planuoja persikelti į naujos statybos pastatus.

Read more…


Pastatų rekonstrukcija

Pastatų rekonstrukcija– statybos rūšis, kai yra tikslas iš esmės pertvarkyti esamą statinį, sukurti jo naują kokybę: pastatyti naujus aukštus (antstatus) ar nugriauti dalį esamų (nedidinant statinio užimto žemės ploto matmenų, išskyrus priestato atvejį); pristatyti prie statinio (ar pastatyti tarp gretimų statinių) priestatą pagalbinį statinį (pagal naudojimo paskirtį susijusį su statiniu, prie kurio jis pristatomas), kurio visų aukštų, taip pat rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų plotų suma nebūtų didesnė kaip 10 procentų už tokiu pat būdu apskaičiuotą statinio, prie kurio priestatas pristatomas, plotų sumą; iš esmės keisti statinio fasadų išvaizdą (keičiant apdailą – jos konstrukcijas, medžiagas, įrengiant naujus statinio elementus – balkonus, duris, langus, architektūros detales, keičiant šių statinio elementų matmenis, tipą, išdėstymą ar juos pašalinant);

Read more…